Conferinţa Internaţională din cadrul Modulului 5 “Învăţând unii de la alţii”


În perioada 1- 5 aprilie 2014 la Strobl, Austria s-a derulat Conferinţa Internaţonală din cadrul Modulului 5 “Învăţând unii de la alţii”. La acest eveniment au participat reprezentanţi din cele 6 ţări partenere în cadrul proiectului. Agenda evenimentului a inclus activităţi destinate cunoaşterii specificului fiecărei ţări din punctul de vedere al problemelor cu care se confruntă acestea precum şi al caracteristicilor organizaţiilor sindicale existente.
Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului au avut loc mai multe activităţi din care amintim:
Prezentările ţărilor şi a situaţiei activităţii sindicale la nivel naţional în fiecare din cele 6 ţări, incluzând: istoricul activităţii sindicale în cele 6 ţări membre, modalităţile de funcţionare, principalele provocări, rolul statului în cadrul negocierilor colective;

Conferinţa a creat premisele interelaţionării între participanţi în cadrul activităţilor pe ateliere, unde au fost identificate probleme şi interese similare şi au fost analizate oportunităţile unor posibile colaborări la nivel de ONG-uri, sindicate sau/şi insituţii publice. Rezultatele activităţii în cadrul atelierelor au fost prezentate în plen tuturor participanţilor.În ultima zi a conferinţei, participanţii au vizitat, la alegere, 4 companii din regiune unde au avut posibilitatea de a discuta atat cu membrii de sindicat,cât şi cu membrii consililor lucrătorilor.

În fiecare din cele 3 seri ale evenimentului s-au desfăşurat activităţi comune în care reprezentanţiicelor 6 ţări implicate în proiect au pregătit baruri cu specialităţi regionale precum şi prezentări naţionale şi ritualuri specifice;

 

Tot odată, cu acestă ocazie a a avut loc cea de a  4-a întâlnire de parteneriat în cadrul proiectului. Membrii echipei de proiect au analizat statusul proiectului la acest moment şi au stabilit agenda de lucru pentru următoarea perioadă de timp.
Următoarea întalnire de parteneriat va avea loc în septembrie la Cracovia, găzduită de Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (Alliance of Associations Polish Green Network, PGN) şi OPZZ.