Modulul 5/ Conferința Comună ”Să învățăm unii de la alții”


 
 

Modulul 5 al proiectului ”Multiplying Decent Work - Decent Life!”, a fost susținut între 22-25 aprilie 2015, la Cluj Napoca. Acesta a înglobat conferința comună a celor șase țări partenere: Austria, Brazilia, Bulgaria, Lituania, Polonia și România.

Oaspeții fac parte din structurile sindicale sau din câmpul organizațiilor non-guvernamentale ce reprezintă drepturile muncitorilor. Fiecare țară a avut ocazia să-și prezinte specificul național, un produs fair trade, precum și un exemplu de solidaritate manifestat recent. Toate aceste prezentări au avut scopul de împărtășire a unor modele de bune practici cursanților și de creare a unei rețele internaționale de cooperare între diferiți actori.

De asemenenea, s-a întreprins o vizită de studiu la filiala locală a multinaționalei Selgros. Oaspeții au avut ocazia de a interacționa cu reperezentantul sindical al lucrătorilor și de a pune întrebări referitoare la condițiile de muncă din companie.

Președintele Confederației Naționale ”Cartel ALFA” din Cluj- Napca, a susținut o prezentare deschisă despre activitatea sindicatelor după căderea comunismului , punând în evidență principalele realizări și provocări ale corpului sindical din România.

Următoarea masă rotunda va avea loc la Bruxelles, iar vizita de studiu cu toti participantii in decembrie, in Brazilia.

Modulul viitor din cadrul proiectului Multiplying Decent Work - Decent Life!”, va pune accentul pe crearea de rețele la nivel global și se va desfășura în luna mai.