Un nou proiect dedicat egalitatii de gen “Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training” JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706


http://career-rocket.eu

 

rocket

“AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane anunță demararea proiectului “Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training” JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706, proiect co-finanțat prin programul RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (2014 -2020) al UNIUNII EUROPENE în cadrul granturilor destinate susținerii proiectelor transnaționale pentru promovarea bunelor practici privind rolurile de gender și pentru depășirea stereotupurilor de gen în educație, formare și la locul de muncă.

Proiectul se derulează in perioada 2017 – 2019 și aduce împreună 5 organizații din 4 țări europene: Bulgaria (Fundația Gender Education, Research and Technologies și de Fundația Gender Project for Bulgaria), Croația (Gender Task Force – Initiative for Sustainable Growth), Grecia (4 ELEMENTS) și România ("AUR" - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane). CareerRocket urmărește creșterea capacității cadrelor didactice a integra problematica de gen la nivelul curriculei/programei școlare și de a plasa problematica de gen la baza educației civice precum și creșterea capacității școlilor de a oferi consiliere vocațională neafectată de stereotipuri de gen. Activitățile proiectate în cadrul proiectului se adresează cadrelor didactice, directorilor insituțiilor de învățământ, consilierilor vocaționali, oficialilor din Ministerul Educației, elevilor, părințillor și activiștilor în domeniul educației de gen. Menționăm aici principalele tipuri de activități:

• Analiza programelor școlare, elaborarea ghidurilor de integrare a dimensiunii de gen în programele școlare și a instrumentelor de formare adresate cadrelor didactice, educatorilor și elevilor;
• Formare în Educația de Gen pentru cadre didactice, educatori și elevi;
• Festivaluri Career ROCKET în școli;
• Promovarea educației de gen în școli;

Rezultate așteptate la finalul proiectului:

• Capacitatea crescută a profesorilor și educatorilor pentru integrarea dimensiunii de gen în programa școlară și pentru plasarea problematicii de gen în centrul educației civice.
• Grad de conștientizare crescut al elevilor în ceea ce privește stereotipurile de gen și rolurile tradiționale de gen și a impactului negativ al acestora asupra dezvoltării personale și profesionale.
• Capacitate crescută a școlilor de a dezvolta și de a pune în aplicare politici școlare privind egalitatea de gen susținute cu metode și activități în planificările școlare anuale.
• Capacitate crescută a școlilor de a prezenta oportunități de carieră fără stereotipuri de gen atât pentru fete cât și băieți.


Pentru informații suplimentare, puteți contacta pe: Ioana Manaila, Coordonator proiect - „AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele Umane, 0722778484, org.aur@gmail.com.

rocket

rocket

Download Career ROCKET_ Lansare proiect gender in format pdf

Download AUR_Career Rocket Flyer online 1 in format pdf

Download AUR_Career Rocket Flyer online 2 in format pdf